Những người di dân phục vụ người di dân:

Hiểu rõ các phong tục tập quán và tiếng nói địa phương

Làm giãn dị và rõ rảng các thủ tục pháp lý cần thiết:

Sẽ giãi thích rõ rảng từng bước trong qúa trình đòi hỏi quyền lợi cho thân chủ

Phục vụ thân chủ bất cứ ở đâu:

Hoặc có thể nói chuyện trực tuyến nếu có yêu cầu

Nguyen Law: Công ty Luật đa ngôn ngữ tại Indianapolis, Indiana

Hệ thống luật lệ rất phức tạp. Chúng tôi có thể làm trở thành dể dàng và dễ hiểu cho quý vị. Bất cứ quý vị ở trong trường hợp nào, chúng tôi sẽ lắng nghe và trình bày giãi pháp thích đáng. Một công ty luật với nhiều nhân viên đa văn hóa và đa chủng tộc, chúng tôi có khả năng giúp quý vị dể dàng vượt qua trở ngại của ngôn ngữ và phong tục. Chúng tôi cam kết cập nhật và giãi thích cho quý vị trong qúa trình bảo vệ quyền lợi của quý vị.

Lãnh vực hoạt động

Chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào?

Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ qúy khách trong qúa trình kiện tụng bằng cách luôn luôn giãi thích cặn kẻ trong qúa trình đòi hỏi quyền lợi cho quý vị. Mục đích của chúng tôi là làm cho quý vị cảm thấy thoải mái và trân trọng trong qúa trình tư vấn và hổ trợ pháp lý.

Luật Di Trú

Cũng như quý vị, chúng tôi cũng là dân nhập cư, chúng tôi hiểu và thông cảm điều thiết yếu nhất là giúp các thành viên trong gia đình được đoàn tụ với nhau.

Luật Gia Đình

Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ về quyền do luật pháp quy định, sẽ binh vực cho quý vị, và giãi quyết mọi vấn đề liên hệ

Luật Thương Mại

Chúng tôi biết rõ rằng, quý vị làm việc rất tích cực vì tương lai của gia đình qúy vị. Chúng tôi sẽ bảo vệ cơ sở thương mại của quý vị và giãi quyết mọi tranh chấp.

Luật Hình Sự

Các nhân viên của chúng tôi đa văn hóa và đa chủng tộc, chúng tôi hiểu rõ tình trạng của quý vị và tìm sự công bằng cho quý vị

Các thân chủ đã nói gì

Lời chứng nhận của thân chủ

Tư vấn miễn phí

Call us between 9AM and 5PM at (317) 537-0520 or fill out the form.

Cuộc gọi tư vấn đầu tiên luôn luôn miễn phí. Chúng tôi sẽ lắng nghe trường hợp của quý vị để làm thế nào có thể giụp được quý vị tốt nhất. Mọi tư vấn đều có thể thực hiện qua điện thoại hoặc email, nhưng quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng chúng tôi tại Indianapolis.    Qualified Professionals

    Meet the Team