Attorney

Abi Chin

Thông tin cá nhân

 • Chức vụ: Paralegal
 • Địa chỉ: 6230 S. Meridian Street, Indianapolis, IN 46217
 • Số văn phòng: 317-537-0520
 • Số trực tiếp: 317-537-0611
 • Số văn bản: 317- 721-2002
 • Email: abi@nguyenlaw317.com

Kinh nghiệm của Abi

Abi sinh ra và lớn lên ở Chin, Miến Điện, trước khi định cư ở Mỹ khi còn nhỏ trong một gia đình người Miến Điện nhập cư. Abi là người song văn hóa và đa ngôn ngữ, đồng thời phục vụ cộng đồng của mình với tư cách là nhà môi giới ngôn ngữ và văn hóa giữa khách hàng, luật sư và nhiều chuyên gia khác. Mục tiêu của cô là đảm bảo khách hàng hiểu trường hợp của họ và ủng hộ quyết liệt cho các quyền của họ.

Trình Độ Học Vấn

 • Bachelor of Art in Sociology and Minor in Social Work
  Marian University, Indianapolis, IN

Ngôn Ngữ Thông Thạo

 • Thông thạo: tiếng Anh và tiếng Hakha-Chin
 • Proficient: Burmese and Falam-Chin

Hãy gọi chúng tôi bất cứ lúc nào