Attorney

Van Tha Bor

Thông tin cá nhân

  • Chức vụ: Legal Assistant
  • Địa chỉ: 6230 S. Meridian Street, Indianapolis, IN 46217
  • Số trực tiếp: 317-537-0520
  • Số văn bản: 317-961-0008
  • Email: van@nguyenlaw317.com

Kinh nghiệm của Vân

Vân và gia đình di cư sang Hoa Kỳ năm 2006. Cô lớn lên trong một cộng đồng nhỏ người Miến Điện chủ yếu gồm họ hàng và bạn thân ở ngoại ô trung tâm thành phố Cincinnati, OH. Mặc dù Cincinnati rất đa dạng với nhiều người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, Van lớn lên nhận thấy rằng những người nhập cư thiếu đại diện, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý.
Mối quan tâm của cô đối với luật bắt đầu khi cô làm việc với các cộng đồng người Latinh để vận động cho việc tiếp tục chương trình Hoãn thi hành đối với những người đến Mỹ từ nhỏ (DACA). Khả năng lên tiếng cho những người nhập cư đã là động lực thúc đẩy cô mong muốn hành nghề luật sư. Cô hiện đang làm việc chặt chẽ với cộng đồng người Miến Điện, Việt Nam và những người nhập cư khác và hy vọng rằng sẽ thu được kiến thức và mối liên hệ để đại diện cho họ.

Trình Độ Học Vấn

  • Bachelor of Science in Psychology and Political Science
    University of Indianapolis, Indianapolis, IN

Ngôn Ngữ Thông Thạo

  • Thông thạo và Thành thạo: Tiếng Anh và Hakha-Chin

Hãy gọi chúng tôi bất cứ lúc nào