Lãnh vực hoạt động

Lãnh vực hoạt động

Chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào?

Luật Di Trú

Cũng như quý vị, chúng tôi cũng là dân nhập cư, chúng tôi hiểu và thông cảm điều thiết yếu nhất là giúp các thành viên trong gia đình được đoàn tụ với nhau.

Luật Gia Đình

Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ về quyền do luật pháp quy định, sẽ binh vực cho quý vị, và giãi quyết mọi vấn đề liên hệ

Luật Thương Mại

Chúng tôi biết rõ rằng, quý vị làm việc rất tích cực vì tương lai của gia đình qúy vị. Chúng tôi sẽ bảo vệ cơ sở thương mại của quý vị và giãi quyết mọi tranh chấp.

Luật Hình Sự

Các nhân viên của chúng tôi đa văn hóa và đa chủng tộc, chúng tôi hiểu rõ tình trạng của quý vị và tìm sự công bằng cho quý vị

Các thân chủ đã nói gì

Lời chứng nhận của thân chủ